مهمترین قوانین فروش

فروش

مهمترین قوانین فروش (چطور به سادگی با رعایت 5 قانون فروشمان را 5 برابر کنیم) مهمترین قوانین فروشچطور به سادگی با رعایت 5 قانون فروشمان را 5 برابر کنیم فروش امری پیچیده نیست؛ اگر قوانین آنرا بلد باشید.بسیاری اوقات در بسیاری از کتاب ها و سمینار ها مشاهده میشود که فروش را برای کارآفرینان و […]

نکات مهم تبدیل شدن به یک کارآفرین میلیونر

کارافرین

نکات مهم تبدیل شدن به یک کارآفرین میلیونر من میخواهم یک کارآفرین شوم, از کجا شروع کنم؟ یک باور عمومی وجود دارد که افراد موفق و ثروتمند کارآفرینند و برای اینکه ما هم موفق و ثروتمند شویم باید کارآفرین شویم, آیا این باور درست است؟ قطعا بله ! چرا باید کارآفرین شویم تا ثروتمند شویم؟شما […]